close
Share with your friends

Legal compliance

Legal compliance

Compliance tarkoittaa liike-elämässä yhteisön vastuullisen johdon velvoitetta varmistaa ja dokumentoida, että toiminnassa noudatetaan lakeja.

Compliance tarkoittaa johdon velvoitetta varmistaa ja dokumentoida lakien noudattaminen.

Liike-elämässä yhteisön vastuullisella johdolla on velvoite varmistaa ja dokumentoida, että organisaation toiminnassa noudatetaan lakeja ja normeja. Vuonna 2021 voimaan tuleva EU:n whistleblower-direktiivi on olennainen ja nyt pakollinen osa sisäistä valvontaa.

Viime kädessä yrityksen hallitus vastaa normirikkomuksesta seuranneista virheistä ja vahingoista, ellei se kykene näyttämään noudattaneensa asianmukaista huolellisuutta vahingon välttämiseksi. Enää ei siis riitä, että kulttuuri ja toimintatavat ovat kunnossa - ne on myös dokumentoitava vuosien ajaksi.

Compliance-osaamisen tärkeyttä korostaa se, että rikkomuksiin liittyvät seuraamukset ovat ankaria, rangaistusluontoisia ja usein henkilöön käypiä. Rikkomukset saattavat liittyä esimerkiksi kilpailuoikeuteen, henkilötietosuojaan, ympäristönsuojeluun, korruption ja lahjonnan torjuntatoimiin, rahanpesun- ja terrorismirahoituksen estämiseen ja kauppapakotteiden rikkomiseen.

Lainsäädäntö edellyttää, että normirikkomusriskit tunnistetaan ennalta ja merkittäviä riskejä kontrolloidaan tehokkaasti.

Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset saattavat suhtautua compliancen käsitteeseen aivan eri tavoin ja se johtuu osittain historiallisista syistä. Lue lakiasiantuntijamme Antti Aallon blogi aiheesta.
 

Kuinka KPMG voi auttaa?
 

KPMG tuottaa compliance-asiantuntijapalveluita, sovellusratkaisuja ja varmennuspalvelua, joilla normien noudattamisen turvaamiskustannukset voidaan optimoida. 


Palveluvalikoimamme kattaa koko kustannustehokkaan compliance-toiminnon elinkaaren:
 

Riski- ja tarvekartoitus, riskien arvottaminen ja tehokas hallinnointi

  • Mitkä normit ovat relevantteja organisaatiolleni ja kuinka niiden noudattaminen voidaan turvata kustannustehokkaasti?


Järjestelmäkonsultaatio ja implementointi

  • Automaatio on tehokas apuväline, mutta tukeeko se tavoitteita?


Koulutus ja dokumentaatio, asianhallinta, operointi ja auditointi

  • Henkilöstön ei voida olettaa osaavan soveltaa normeja sellaisenaan. Miten tietoisuus olennaisista normeista saadaan jalkautettua jokapäiväiseen toimintaan?


Tarkoituksenmukaisesti kohdistetut resurssit

  • Tarpeetonta kontrollia kalliimpaa on vain tarpeellinen mutta puuttuva kontrolli.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö