Finantstõlge ja muud keeleteenused

KPMG pakub juba enam kui 20 aastat asjatundlikku finantstõlget, mille kvaliteeti kliendid kiidavad. 

Kliendid hindavad kõige rohkem meie tõlgete terminoloogilist täpsust ja ilusat keelt, tõlkijate tähelepanekuid algteksti kohta ning võimalust tellida tõlge koos algteksti korrektuuri või toimetamisega. 

Lisaks finantstõlkele pakume üldist majandustõlget, toimetamis- ja korrektuuriteenust, abi tekstide koostamisel ja finantsterminoloogia koolitusi. 

Meie tõlkijad ei ole mitte ainult head keelespetsialistid, vaid tunnevad ka aruandlusnõudeid ja valdavad rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS), rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamise standardite (IPSAS) ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) terminoloogiat.  

Tekste tõlkides ja toimetades arvestame kliendi eelistusi ning täpsustame üle kõik ebaselged või mitmeti tõlgendatavad kohad. 

 

  • Pakume tõlkeid inglise-eesti ja eesti-inglise keelesuunal.
  • Tõlgime ja toimetame majandusaasta aruandeid, vahearuandeid, börsiteateid, lepinguid, põhikirju, majandusülevaateid ning muid äri- ja finantstekste
  • Meie klientide seas on tuntud börsiettevõtteid ja teisi avaliku huvi üksusi, aga ka väikseid, keskmisi ja suuri kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid, sihtasutusi ja avaliku sektori üksusi.
  • Osutame teenuseid ka ettevõtetele, kes ei ole KPMG auditi- või nõustamisteenuste kliendid.

 

Kui vajate professionaalset majandusaasta aruande tõlget, küsige meilt pakkumist. Võtke ühendust: iaarpuu@kpmg.com.