Inga Aarpuu

Tõlketeenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Ingal on enam kui 20 aastat tõlke- ja keelenõustamise kogemust KPMG-s. Ta alustas tööd KPMG Tallinna kontoris tõlkija ja keelekoolitajana 1994. aastal ning on aastate jooksul kujundanud KPMG tõlkeüksuse asjatundliku finantstõlke pakkujaks. Ingal on mitmekülgne majandusaasta aruannete tõlkimise ja keelealase nõustamise kogemus. Ta tunneb hästi rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS), avaliku sektori aruandlusstandardite (IPSAS) ja hindamisstandardite (IVS) terminoloogiat ning on teinud pikaajalist edukat koostööd mitmete Eesti börsiettevõtete ja paljude muude avaliku huvi üksuste ja ettevõtetega. Inga tunneb ka audiitortegevusega seotud standardite (ISA, ISRE, ISAE, ISRS) terminoloogiat ning on paljudele audiitoritele ja raamatupidajatele inglise äri- ja finantskeelt õpetanud.

Võta ühendust

E-post iaarpuu@kpmg.com, tel 626 8700