• Sten Aan

  Sten Aan: ekspert, energiasektor

  loading loading
 • Indrek Alliksaar

  Indrek Alliksaar: Author, Audiitorkogu juhatuse liige, partner ja auditivaldkonna juht

  Indrek Alliksaar on aastaid nõustanud KPMG võtmekliente rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS), raamatupidamist ja maksundust puudutavate Eesti seaduste ja konsolideeritud finantsaruannete küsimustes. Indrek on audiitorkogu juhatuse liige.

  loading loading
 • KPMG

  Samuel J. Pierce: Author, KPMG Tehingute Nõustamise konsultant

  loading loading
 • Andris Jegers

  Andris Jegers: Partner,

  loading loading
 • Sirle Kalma

  Sirle Kalma: Author, Õigusnõustamine

  Advokaat, Advokaadibüroo KPMG Law

  loading loading
 • Siim Kannistu

  Siim Kannistu: autor, vandeaudiitor ja raamatupidamisnõustaja

  Siimul on pikaajaline kogemus nii väikeste kui ka suurte ettevõtete, konsolideerimisgruppide ja börsiettevõtete auditeerimise ning nõustamisega. Samuti koolitab Siim KPMG Eesti audiitoreid ja KPMG kliente rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) osas.

  loading loading
 • Karin Kaup

  Karin Kaup: Partner, Ühinemised ja ülevõtmised (M&A), äriühinguõigus ja tööõigus

  KPMG Law juhtivpartner ja vandeadvokaat

  loading loading
 • Veiko Kompus

  Veiko Kompus: Author, Audiitor

  loading loading
 • Kristina Laarmaa

  Kristina Laarmaa: Author, Õigusnõustamine

  loading loading
 • Hanno Lindpere

  Hanno Lindpere: Author, Partner, nõustamisteenuste juht

  Hannol on enam kui 20-aastane kogemus nõustamisvaldkonnas.

  loading loading
 • Kristiina Malm-Olesk

  Kristiina Malm-Olesk: Author, Audiitor

  loading loading
 • Johanna Mägi

  Johanna Mägi: autor, Tehingute valdkonna nõustaja

  loading loading
 • Marek Mühlberg

  Marek Mühlberg: ekspert, IT ja küberkaitse

  loading loading
 • Raul Nugis

  Raul Nugis: Author, Juhtiv andmeteadlane, Lighthouse CoE for Data & Analytics and Intelligent Automation

  Raul on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse ja vastutab andmeanalüüsi eest ettevõtte siseselt, samuti andmete põhiste teenuste osutamise eest klientidele (loe lähemalt www.andmeanalüütika.ee).

  loading loading
 • Margus Olesk

  Margus Olesk: Author, Audiitor

  Margusel on kõrgetasemelised teadmised rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) riskimaandamisarvestuse erireeglitest ja riskimaandamisinstrumentide kajastamise põhimõtetest (hedge accounting), sealhulgas tunneb erinevaid vedelkütuse hinna ja valuutakursi muutuse rahavoogude riski maandamise ning riskimaandamise efektiivsuse hindamise mudeleid

  loading loading
 • Age Peterson

  Age Peterson: autor, vandeaudiitor ja raamatupidamisnõustaja

  loading loading
 • Andres Soosalu

  Andres Soosalu: Author, Raamatupidamisnõustaja, jätkusuutlikkuse aruandlus, vandeaudiitor

  Audit ja raamatupidamine

  loading loading
 • Tarmo Toiger

  Tarmo Toiger: Author, Juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht

  Põhikompetentsid on protsesside juhtimine ja tõhususe tõstmine protsessi puuduste hindamise ja analüüsi kaudu. Kogemuste põhivaldkonnad on IT strateegiline juhtimine, IT- teenuste haldamine, IT-projektide juhtimine, IT-auditite läbiviimine, ettevõtte IT-protseduuride ja dokumentatsiooni koostamine ning riskianalüüs.

  loading loading
 • Helen Veetamm

  Helen Veetamm: Author, Direktor, vandeaudiitor

  Helen on Rephop OÜ Customer Success Manager-ina koolitanud ja nõustanud erinevaid Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid konsolideerimis- ja raporteerimistarkvara Rephop kasutuselevõtul. Ta on avaldanud mitmeid artikleid eesti ja inglise keeles aktuaalsetel arvestusvaldkonna ja raamatupidamise teemadel. Pikaajaline kogemus finants- ja IT sektorites.

  loading loading
 • Joel Zernask

  Joel Zernask: Author, Partner, maksuteenuste juht

  Joel on spetsialiseerunud rahvusvahelise maksuplaneerimise nõustamisele ning tal on märkimisväärne praktika äriühingute ostu-müügi ja kontsernide restruktureerimise nõustamise alal. Joel on sage koolitaja ja kommentaator ning tegutseb mitmesugustes ettevõtluse edendamise ja maksuõigusloome töögruppides.

  loading loading
 • KPMG

  Dmitri Ševoldajev: ekspert, M&A valdkonnajuht

  loading loading