Offentligt tilgængelig land for land-rapportering

Offentligt tilgængelig land for land-rapportering

Den 6. juli 2017 rykkede en obligatorisk offentliggørelse af den såkaldte land for land-rapportering (country-by-country reporting) et skridt nærmere, da EU-Parlamentet her afsluttede sin første afstemning i plenum om Kommissionens direktivforslag. Parlamentet gav med et stort flertal sin klare opbakning til at fortsætte lovgivningsprocessen.

1000

Contact us

Related content

Country by country reporting (BEPS)

Hent artiklen her

Både EU-Kommissionen og Europa Parlamentet anser tvungen offentliggørelse af land for land-rapportering som et væsentligt element i bekæmpelsen af skatteunddragelse, allerede fordi forslaget øger gennemsigtigheden.

I denne artikel kan du læse om den seneste offentliggørelse af land for land-rapportering (country-by-country reporting), som stiller en række krav til multinationale virksomheder, herunder kravet om, at land for land-rapportering skal lægges offentligt frem på moderselskabets hjemmeside og forblive der i minimum 5 år.

Læs mere om disse krav ved at hente den fulde artikel her

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal