close
Share with your friends

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget i Folketinget den 20. december 2018.

1000

Relateret indhold

Ændringer til årsregnskabsloven

Reglerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Reglerne kan anvendes (systematisk og konsekvent) for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere.

Ændringerne er en følge af, at man ved gennemgangen af implementeringen af EU's regnskabsdirektiv (fra 2015) har konstateret, at enkelte bestemmelser i direktivet ikke er implementeret korrekt i årsregnskabsloven, eller at kravene er implementeret på en uhensigtsmæssig måde. Desuden sikres det med lovændringerne, at de nye internationale regnskabstandarder, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder, IFRS 16 om leasing samt visse dele af IFRS 9 om finansielle instrumenter kan anvendes til at udfylde lovens rammer i det omfang standarderne ikke er i konflikt med lovens ordlyd. Dette kan være en fordel for de virksomheder, der er dattervirksomheder af IFRS-aflæggere.

Vi har indledningsvist givet et overordnet overblik over de væsentligste ændringer. Efterfølgende er givet et mere detaljeret overblik over ændringerne opdelt på regnskabsklasser.

Download den fulde publikation herunder.

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel