Pavel Gorel

Associate Partner

KPMG Česká republika