Contact information

Stolitsa Nizhny Business Center

117 Ul. M. Gorkogo

Nizhny Novgorod,603006

Tel: +7 (831) 296 9202

Fax: +7 (831) 296 9206

KPMG office

Location