close
Share with your friends

Hiện nay họ làm gì?

Hiện nay họ làm gì?

Hãy xem câu chuyện của các cựu thí sinh tham gia KICC và cuộc thi này đã là bước đầu khởi nghiệp của họ như thế nào.

Cựu thí sinh tham gia KICC chia sẻ câu chuyện của họ.

kicc where are they now?

Cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh quốc tế của KPMG (KICC) là cơ hội duy nhất để sinh viên được làm việc với các vấn đề kinh doanh thực tiễn và trải nghiệm thực tế làm việc với khách hàng.

Đối với các cựu thí sinh của KICC, cuộc thi này chính là bước đầu khởi nghiệp của họ tại KPMG.

Owen Foster, Trợ ký Kế toán, Bộ phận Thanh lý và Giải thể Doanh nghiệp, KPMG tại Quần đảo Cayman

Rita Szekely, Thực tập sinh, Bộ phận Nhân sự & Thay đổi, KPMG tại Romania

Olivia Riva Boschini, Tập sự tại Bộ phận Tư vấn Quản lý, Dịch vụ và Tư vấn Dịch vụ Thuê ngoài, KPMG tại Brazil

Lara Butler, sẽ bắt đầu làm Kiểm toán viên Tập sự trong năm 2016, KPMG tại Quần đảo Cayman

Karthik Paratamsetti, Chuyên gia Tư vấn, Bộ phận BPS-S&O-Chiến lược, KPMG tại Ấn Độ

Jacob Martinsson, Trợ lý, Bộ phận Tư vấn và Quản lý, KPMG tại Thụy Điển

Debora Leite, Chuyên gia Tư vấn, Bộ phận Dịch vụ Tư vấn CNTT, KPMG tại Brazil

Allison Hydes, Trợ lý Kế toán, Bộ phận Kiểm toán, KPMG tại Quần đảo Cayman

Staci Scott, Nhân viên Kế toán, Bộ phận Kiểm toán, Đầu tư Thay thế, KPMG tại Quần đảo Cayman

Samantha Hennings, Nhân viên Kế toán, KPMG tại Quần đảo Cayman

David Gao, Thực tập sinh, Bộ phận Quản lý Rủi ro Tài chính, KPMG tại Canada

Katrin Lopez De Madariaga, Bộ phận Quản lý Rủi ro Tài chính, KPMG tại Tây Ban Nha

Agnès Mafra, Trưởng nhóm Kiểm toán viên Tài chính, KPMG tại Pháp

Xem thêm

Tìm hiểu thêm về câu chuyện của các cựu thí sinh tham gia KICC tại đây.