close
Share with your friends

Các vị trí đang tuyển dụng

Các vị trí đang tuyển dụng

Nếu bạn là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, chúng tôi luôn có những cơ hội hấp dẫn để đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Nếu bạn là người có trình độ chuyên môn, chúng tôi luôn có những cơ hội hấp dẫn...

Tại Việt Nam, KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên môn hàng đầu, với hơn 1,000 nhân viên làm việc tại các văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và Đà Nẵng. Chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp tại khắp các nước châu Á và trên toàn thế giới để cung cấp một chuỗi dịch vụ toàn diện nhất.

Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng để bổ sung cho các nhóm làm việc thuộc nhiều bộ phận khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp trên toàn cầu

Để tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp tại một trong các công ty thành viên thuộc mạng lưới KPMG trên toàn cầu, vui lòng tham khảo tại đây.