close
Share with your friends

Vai trò của chúng tôi trên thế giới

Vai trò của chúng tôi trên thế giới

Mỗi ngày, chúng tôi hướng đến lan tỏa sự tự tin và khuyến khích tạo ra thay đổi. Hãy gia nhập cùng chúng tôi để thấy rằng bạn cũng có thể làm được.

Mỗi ngày, chúng tôi luôn hướng đến lan tỏa sự tự tin và khuyến khích tạo ra thay đổi.

multicoloured balconies

KPMG được xây dựng trên nền tảng của lòng tin, chất lượng và sự cộng tác.

Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc này vào mọi công việc chúng tôi làm, bởi chúng tôi tin rằng nếu làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Công việc của chúng tôi tạo được ảnh hưởng lên khách hàng, và thông qua đó chúng tôi cũng có ảnh hưởng lên thị trường nói riêng và xã hội nói chung.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình với khách hàng, với mạng lưới toàn cầu và trách nhiệm giữa các nhân viên với nhau. Mỗi ngày đi làm, chúng tôi đều có một mục đích rõ ràng: Chúng tôi tin rằng công việc của chúng tôi sẽ giúp tạo dựng sự tự tin trong các thị trường vốn và tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế, và kết quả cuối cùng là thúc đẩy tiến bộ và thịnh vượng trong các xã hội nơi chúng tôi sống và làm việc.

Chúng tôi muốn làm việc với những người có cùng chí hướng này. Những người muốn thay đổi để tốt hơn và đóng góp tích cực cho xã hội. Những người luôn thôi thúc tạo ra sự khác biệt tại những nơi họ sinh sống.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu