KPMG Graduate Induction 2016 | KPMG | VN
close
Share with your friends

KPMG Graduate Induction 2016

Ngày 29/09/2016, KPMG tại Việt Nam đã chào đón nồng nhiệt 270 sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty.

29-09-2016, 8:00SÁNG - 5:00CHIỀU, IT

Xin chúc mừng 270 sinh viên tài năng đã chính thức gia nhập gia đình KPMG trong tháng 9 năm 2016, góp phần đưa KPMG trở thành một trong những nhà tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

Liên hệ

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Event Photos

Tải thêm