slogan

Bộ phận Tư vấn Tình huống Đặc biệt cung cấp các giải pháp cải thiện hiệu quả vận hành cho những tình huống khó khăn. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và cân đối kế toán trong những thời điểm hoạt động kém hiệu quả, khó khăn và kiệt quệ, cũng như trong các thương vụ mua bán và sáp nhập.

Đội ngũ chuyên gia của KPMG hỗ trợ khách hàng trong việc:
1. Tối ưu hóa Chi phí
2. Tối ưu hóa Dòng tiền và Vốn lưu động
3. Dự báo và ổn định Dòng tiền
4. Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi
5. Tạo giá trị cho các Thương vụ
6. Tái cấu trúc Tài chính
7. Tối ưu hóa Danh mục cho vay
8. Đánh giá Doanh nghiệp Độc lập

Chúng tôi cung cấp giải pháp nâng cao hiệu suất kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế, kết hợp phương pháp độc quyền và phân tích dữ liệu để tìm ra các cơ hội cải tiến cho khách hàng và đồng hành cùng khách hàng trong việc thực hiện các sáng kiến.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng các giải pháp cải thiện hiệu suất nhanh chóng trong các tình huống đồng thời mang tác động tích cực đến xã hội, nền kinh tế và môi trường kinh doanh tại Việt Nam và Cam-pu-chia.

Mọi thắc mắc và yêu cầu tới Đội ngũ Tình huống Đặc biệt, vui lòng liên hệ KPMG hoặc Tim Kramer tại KPMG HCM để được hỗ trợ sớm nhất.

Kết nối cùng chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải thiện khả năng sinh lời qua các phân tích chi tiết về cơ sở chi phí, lập dự toán từ đầu và xác định các cơ hội tối ưu hóa khoản chi trong điều kiện đảm bảo hiệu quả vận hành theo đúng chiến lược và tầm nhìn đã đặt ra.

Chúng tôi xác định các cơ hội giải phóng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, mua bán, sáp nhập, và chi trả cổ tức bằng cách kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng để tối ưu hóa dòng vốn lưu động.

Chúng tôi hỗ trợ đánh giá, cải thiện và xây dựng dự báo dòng tiền ngắn hạn để kiểm soát thanh khoản và các hạng mục thu chi.

Chúng tôi hỗ trợ ổn định dòng tiền trong những giai đoạn khó khăn, biến động.

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch chiến lược và vận hành mang tính quyết định nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh, bao gồm các chiến lược chi phí, dòng tiền, cơ cấu nguồn vốn và chiến lược ở từng mảng kinh doanh.

Chúng tôi phân tích hiệu quả theo đơn vị kinh tế thông qua phân tích dữ liệu, ứng dụng phương pháp ELEVATE độc quyền nhằm tìm ra cơ hội cải thiện doanh thu, EBITDA và dòng tiền sau các thương vụ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ đánh giá ban đầu đến hiện thực hóa sau giao dịch.

Chúng tôi hỗ trợ đánh giá tình hình tài chính, tư vấn tái cơ cấu các khoản nợ, làm cầu nối giữa Ban Điều Hành và các bên liên quan nhằm tạo điều kiện đưa ra các quyết định tái cấu trúc cơ cấu vốn một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Chúng tôi hỗ trợ đối tượng khách hàng là ngân hàng và nhà đầu tư xem xét, đánh giá lại các danh mục cho vay và tối ưu hóa danh mục. Ứng dụng phân tích dữ liệu, chúng tôi hữu hình hóa bữa tranh tăng trưởng của danh mục ở cấp độ chi tiết nhất nhằm hiểu rõ động lực và đưa ra các phương án đầu tư tối ưu.

Chúng tôi đồng hành cùng các bên cho vay và các bên liên quan trong việc đánh giá tình hình tài chính, lịch sử giao dịch, dự báo thanh khoản và triển vọng của các bên đi vay nhằm giúp khách hàng có những phương án bảo vệ lợi ích của mình và các bên liên quan, đặc biệt trong giai đoạn biến động tài chính.