Với định hướng tư duy toàn cầu, đội ngũ chuyên gia toàn diện của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời của một khối liên doanh hoặc liên minh, mang đến dịch vụ chất lượng và có độ tin cậy nhất thế giới ngay từ bước tạo lập tới khi thoái lui.

Khởi tạo và xây dựng một khối liên doanh hoặc khối liên minh doanh nghiệp thành công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Các chuyên gia về liên doanh của KPMG có thể trợ giúp khách hàng từ chiến lược tiền giao dịch cho đến triển khai và quản trị, như việc:

  • Xây dựng một chiến lược và kế hoạch kinh doanh hiệu quả
  • Xác định cơ hội thị trường và các đối tác tiềm năng
  • Đánh giá các phương án và thiết kế cơ chế hợp tác
  • Tiến hành thực hiện giao dịch đồng thời lên kế hoạch triển khai và
  • Cải thiện nâng cao khối liên doanh hoặc tổ hợp kinh doanh của khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời các câu hỏi chủ chốt một cách chắc chắn trong suốt các giai đoạn quan trọng từ khâu lập kế hoạch đến đưa vào hoạt động.

 

Nắm bắt chiến lược: Mục tiêu nào quan trọng cho việc hợp tác?

Xây dựng chiến lược, sau đó xác định xem cơ chế hợp tác nào là phương thức tối ưu để đạt được mục tiêu của khách hàng.

 

Đánh giá các phương án: Nên hợp tác ở đâu và như thế nào?

Hướng đến thị trường phù hợp bằng việc phân tích cơ hội trong thị trường và xác định các đối tác tiềm năng.

 

Đánh giá cơ hội: Đâu là rủi ro và lợi nhuận?

Xác định cách thức tốt nhất để tạo ra giá trị và tiêu chuẩn đến chìa khóa thành công. Một quy trình đánh giá triệt để sẽ chuẩn bị được các dự báo, xây dựng các mô hình kinh doanh, đánh giá rủi ro và cung cấp tài liệu về các trường hợp đầu tư.

 

Thiết kế cơ chế hợp tác: Cần gì để hợp tác thành công?

Thiết kế một mô hình hoạt động thực tiễn, cơ cấu pháp lý, khung quản trị, nguyên lý giá thành và chiến lược thoái lui.

 

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để thương lượng được một thương vụ tốt nhất?

Xây dựng một quy trình giao dịch hiệu quả và thuận tiện. Hỗ trợ khách hàng thương lượng thông qua việc soạn thảo tài liệu quan trọng và thử nghiệm các tình huống hợp tác để tăng thêm giá trị và sự an toàn.

 

Triển khai kế hoạch: Làm cách nào để lên kế hoạch triển khai thành công?

Bảo đảm hiệu quả việc quản trị, giám sát, mang lại giá trị cộng hưởng và quy trình chuyển đổi hiệu quả với một kế hoạch triển khai thực tế.

 

Cải thiện nâng cao: Quá trình hợp tác có đang thành công hay không?

KPMG hỗ trợ khách hàng xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề, cụ thể là vấn đề văn hóa, giải quyết các vấn đề này kịp thời và hiệu quả. Việc theo dõi quy trình và xác định các vấn đề sớm sẽ giúp khách hàng cải thiện thành công.

Chuyển giao, tối ưu hóa hoặc thoái lui đều là các giai đoạn doanh nghiệp có thể trải qua trong vòng đời của một khối liên doanh cùng với những thách thức đáng kể.

Trong một vài trường hợp, phương án tối ưu có lẽ là rút lui khỏi liên doanh. Sử dụng phương thức tiếp cận không theo truyền thống, đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các chuyên gia về liên doanh giàu kinh nghiệm toàn cầu của KPMG có thể giúp duy trì tối đa giá trị trong thời điểm quan trọng này của vòng đời một khối liên doanh. Cho dù là khách hàng đang đánh giá rủi ro và lợi nhuận của một cơ hội tiềm năng, hay là xác định những vấn đề tiềm ẩn hoặc đang triển khai thương vụ, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng sự chắc chắn từ giai đoạn khởi tạo cho đến khi thoái lui.

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác