close
Share with your friends

Tái cấu trúc Tài chính

Tái cấu trúc Tài chính

KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng vượt qua những thách thức, khó khăn của quá trình tái cấu trúc tài chính.

KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng vượt qua những thách thức, khó khăn của quá trình tái cấu trúc.

KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng vượt qua những thách thức, khó khăn của quá trình tái cấu trúc tài chính, tiến hành phân tích tính thanh khoản, xây dựng chuỗi phương án cấu trúc vốn khả thi và hỗ trợ khách hàng trong công tác tiếp tục quản lý doanh nghiệp.

Ngay cả những lãnh đạo doanh nghiệp tài năng nhất đôi khi cũng cần đến nguồn lực hỗ trợ để có thể giải quyết những thách thức trong quá trình tái cấu trúc tài chính và tái cấp vốn. KPMG hỗ trợ giải quyết những quan ngại của cả khách hàng vay lẫn bên cho vay, đem lại kết quả thực tiễn bằng cách tận dụng kỹ năng chuyên môn của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của KPMG, hỗ trợ khách hàng:

 • thực hiện phân tích thanh khoản và xác định chỉ số thanh khoản của các doanh nghiệp 
 • đánh giá tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh và những phương án tái cấu trúc của doanh nghiệp 
 • đạt được sự hỗ trợ của các bên hữu quan xây dựng chương trình hành động khả thi với kế hoạch dự phòng trong tình huống bất ngờ 
 • triển khai hoạt động tái cấu trúc một cách hợp lý và hiệu quả 
 • kiểm soát hiệu quả hoạt động trong tương lai và xác định những sai khác nếu có.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn nhất trong giai đoạn thực hiện tái cấu trúc để đạt được những thay đổi bền vững về mặt chiến lược, hoạt động và tài chính.

Quá trình thẩm định và ổn định hoạt động kinh doanh: Liệu doanh nghiệp có đủ nguồn tài chính để tiếp tục hoạt động?

 • Tìm kiếm những giải pháp cho những khó khăn tiềm ẩn cùng với phân tích chi tiết và đánh giá vấn đề ưu tiên của các bên hữu quan, đảm bảo duy trì sự hỗ trợ trong công tác tái cấu trúc; tái cấp vốn hoặc hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu.

Đánh giá các phương án: Liệu doanh nghiệp có thể xác định được những vấn đề chưa đi đúng hướng và phương án giải quyết?

 • Xem xét, đánh giá thật cụ thể những chiến lược, kế hoạch kinh doanh và thậm chí là cả các cán bộ quản lý hiện tại, cân nhắc xem liệu những cơ chế và con người này có thể thay đổi cục diện của doanh nghiệp, từ đó khách hàng xác định và triển khai những thay đổi cần thiết để có thể tối đa hóa giá trị tiềm năng.

Đàm phán giữa các bên hữu quan: Làm cách nào để doanh nghiệp có thể kêu gọi các bên cùng tham gia đàm phán?

 • KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xác định những điểm trọng yếu và chiến lược đàm phán, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh cũng như quản lý dòng tiền trong suốt thời gian đàm phán với bên liên quan.

Xây dựng và phát triển phương án: Cấu trúc vốn bền vững nào sẽ đem lại khả năng thành công cao nhất?

 • Đánh giá về nhu cầu và động lực thúc đẩy các bên hữu quan, xây dựng chuỗi phương án cấu trúc vốn khả thi và duy trì những kế hoạch ứng phó bất ngờ.

Triển khai: Làm cách nào để doanh nghiệp có thể tổng hợp toàn bộ tình hình của các bên hữu quan để có thể triển khai cấu trúc vốn mới?

 • Mang đến một sự chuyển đổi thuận lợi thông qua việc soạn thảo các thỏa thuận sơ lược cũng như hợp đồng cuối cùng, xác định xem liệu những thỏa thuận hạn chế bán cổ phần trong thời hạn nhất định có cần thiết và có dẫn đến thay đổi thuận lợi hay không. Dịch vụ mà KPMG cung cấp cũng giúp nâng cao giá trị cho khách hàng thông qua việc triển khai bất cứ một đề nghị chào bán cổ phần nào.

Tiếp tục giám sát tương lai: Làm thế nào để đảm bảo doanh nghiệp được hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi? 

 • Giám sát hiệu quả thực hiện thông qua so sánh với một tiêu chuẩn được định sẵn và với kế hoạch kinh doanh và xác định bất cứ sai lệch nào để tối đa hóa giá trị mang lại.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có khả năng hỗ trợ mang lại giá trị tại mỗi giai đoạn và các quyết định triển khai nhằm đạt được kết quả thực tiễn. Chúng tôi hỗ trợ đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh khoản, rà soát các phương án trước mắt và chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn đối với tình hình ổn định doanh nghiệp nhằm ngăn chặn nguy cơ giảm giá trị và đảm bảo sự phục hồi nhanh chóng.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Oeffentliche_Verwaltung.jpg

Chiến lược thanh toán nợ

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng một quy trình...

Liên hệ