Khi một công ty gặp khó khăn tài chính, đội ngũ quản lý phải đối mặt với rất nhiều thử thách. KPMG có thể hỗ trợ khách hàng đánh giá tình hình, và nếu cần thiết, giúp khách hàng xây dựng kế hoạch hành động trong điều kiện mất khả năng thanh toán. Làm việc với khách hàng và các bên hữu quan, chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định hướng tăng trưởng, tối ưu hóa giá trị mang lại. Hỗ trợ khách hàng đánh giá các tác động và rủi ro của những phương án khác nhau, xác định quy trình nộp hồ sơ hợp pháp, và chuẩn bị một kế hoạch chi tiết trong tình trạng mất khả năng thanh toán nhằm giải quyết những vướng mắc của tất cả các bên hữu quan. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải thiện lại ‘sức khỏe’ và tình hình tài chính của doanh nghiệp mình.

Đội ngũ chuyên gia toàn diện của KPMG sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu trong quá trình xây dựng, triển khai và kết thúc kế hoạch giải quyết tình trạnh mất khả năng thanh toán.

  • Đánh giá tình trạng tài chính: Vấn đề nghiêm trọng tới mức độ nào?
  • Lên kế hoạch trong giai đoạn mất khả năng thanh toán: Có những phương án nào?
  • Tiến hành giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán: Những việc cần thực hiện khi doanh nghiệp đang trong quá trình bảo vệ chính thức?
  • Triển khai: Làm cách nào để tối đa hóa giá trị thu hồi?
  • Kết thúc quy trình chính thức: Làm cách nào để doanh nghiệp quay trở lại với hoạt động kinh doanh bình thường?

 

Tìm hiểu về giải đáp cũng như các vấn đề then chốt khác cần được quan tâm bằng cách tải về tài liệu định hướng chiến lược Thanh toán nợ của KPMG.