close
Share with your friends

Nguồn vốn

Nguồn vốn

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững.

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững.

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy động vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần, từ giai đoạn đánh giá và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoạn triển khai thành công.

Để đảm bảo phát triển bền vững, cần có một phương án tiếp cận mang tính chiến lược nhằm xác định mục tiêu tài chính và tìm hiểu các phương án tài chính của khách hàng, cả vay nợ lẫn góp vốn cổ phần. KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tích cực, xuyên suốt quy trình huy động vốn, làm việc với khách hàng từ bước đánh giá và xây dựng chiến lược ban đầu cho tới khi triển khai thành công.

Những kiến thức có được từ kinh nghiệm và thực nghiệm thị trường cho phép chúng tôi đưa ra những lời khuyên hữu ích, hỗ trợ khách hàng:

 • quyết định mục đích huy động vốn dựa trên những kế hoạch kinh doanh và phát triển 
 • đánh giá cơ cấu vốn tối ưu cho công việc kinh doanh 
 • xác định những nguồn vốn tiềm năng và các mục tiêu tái cấu trúc trọng tâm 
 • tiếp cận thị trường và đàm phán những điều khoản thương mại quan trọng
 • xây dựng những chiến lược dựa trên thương vụ và thương thảo với chủ sở hữu và chủ nợ.

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn nhất để xây dựng và thực hiện những thương vụ cơ cấu vốn gắn với mục tiêu của công ty.

Chiến lược huy động tài chính: Cơ cấu vốn nào là tối ưu cho công ty?

 • KPMG sẽ đánh giá kế hoạch kinh doanh của khách hàng, mục tiêu tài chính và những yêu cầu về vốn để hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên cơ cấu vốn của mình.

Xác định và đánh giá phương án: Khách hàng có những phương án huy động vốn nào?

 • KPMG phân tích những thỏa thuận về huy động vốn hiện tại, tình hình tài chính và dự báo tài chính để giúp khách hàng đánh giá những phương án huy động vốn, tính toán được nhu cầu thị trường và quyết định chiến lược mong muốn cho kế hoạch kinh doanh.

Chuẩn bị cho thương vụ: Khách hàng nên chuẩn bị như thế nào và nên làm việc với ai?

 • Chúng tôi đánh giá tính khả thi, những thách thức và cơ hội của từng giai đoạn huy động vốn dưới hình thức nợ hoặc góp vốn cổ phần và giúp khách hàng xác định được những chủ nợ và nhà đầu tư phù hợp để tiếp cận trong một phương án tổng thể.

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để khách hàng đạt được những điều khoản tốt nhất?

 • KPMG giúp khách hàng nắm được những điều kiện phổ biến của thị trường, mong muốn của những nhà cấp vốn tiềm năng và cách thức các ngành và thị trường khác đang giải quyết vấn đề liên quan đến nhu vầu vốn. 

Truyền tải thông tin tới các bên liên quan: Làm thế nào để khách hàng có thể quản lý việc truyền tải thông tin trong tương lai?

 • KPMG giúp khách hàng xây dựng và phát triển một kế hoạch chiến lược khi thương thảo với các bên liên quan thật hiệu quả mà vẫn có thể đem lại giá trị đích thực về lâu dài. 
 • Chúng tôi hỗ trợ phát triển mối quan hệ với chủ sở hữu bằng cách nghiên cứu về nhà đầu tư và/hoặc chủ nợ để xây dựng hiểu biết chiến lược, và giúp dự báo những vấn đề phía chủ nợ cũng như tình hình phát triển của thị trường.

Với góc độ của các nhà đầu tư, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng qua toàn bộ các quy trình huy động vốn: khách hàng sẽ nhận được những tư vấn mang tính chất thực tế, trung thực và giá trị nhất giúp khách hàng đưa ra các quyết định chiến lược, và đạt được các mục tiêu tăng trưởng. Thông qua cách thức thông tin rõ ràng và thống nhất, chúng tôi cũng góp phần giúp khách hàng xây dựng và củng cố sự ủng hộ của các cổ đông trong thương vụ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ