Trong trường hợp khách hàng đang cân nhắc mua lại một doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi thích hợp xuyên suốt quy trình mua bán doanh nghiệp, từ giai đoạn xây dựng chiến lược sáp nhập tối ưu cho đến khâu đem lại giá trị như kỳ vọng.

Khi triển khai chiến lược phát triển công ty thông qua hình thức mua lại doanh nghiệp, khách hàng sẽ gặp phải nhiều vấn đề mấu chốt cần quyết định. Với mỗi quyết định cần đưa ra, một loạt câu hỏi và cân nhắc sẽ nảy sinh. KPMG sẽ hỗ trợ bên bán xác định hướng đi một cách chắc chắn nhất trong quá trình mua bán, tập trung vào giá trị trong từng khâu. Với quan điểm của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ giúp khách hàng:

 • xây dựng chiến lược mua doanh nghiệp hiệu quả 
 • xác định và ưu tiên những thương vụ mua lại tiềm năng 
 • tiến hành định giá chính xác giá trị doanh nghiệp 
 • xây dựng và triển khai những giải pháp khả thi 
 • đem lại giá trị khi khách hàng mua lại một doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn nhất, xuyên suốt các giai đoạn then chốt của quy trình xây dựng kế hoạch và triển khai một thương vụ mua lại.

Chiến lược của thương vụ mua bán: Làm thế nào để tối đa hóa giá trị và lợi nhuận cho cổ đông?

 • KPMG giúp khách hàng xây dựng phương án chiến lược cho sự phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Xác định phương án: Đối tượng Doanh nghiệp nào có thể mua lại trong thị trường mục tiêu?

 • KPMG giúp khách hàng xác định và ưu tiên những đối tượng doanh nghiệp có thể mua lại, quản lý các bên liên quan và liên hệ với bên bán.

Đánh giá: Tài sản có giá trị như thế nào?

 • KPMG giúp khách hàng đánh giá giá trị của đối tượng doanh nghiệp thông qua rà soát tổng thể hoạt động kinh doanh và những yếu tố tác động đến giá trị, bao gồm cả việc xem xét những lợi ích đối với doanh nghiệp khi thuộc sở hữu của khách hàng.

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để có thể hoàn thành thương vụ với mức giá thích hợp?

 • KPMG hỗ trợ khách hàng đàm phán và triển khai thương vụ bằng cách giải quyết các vấn đề nảy sinh trong giai đoạn thẩm định như xác định các rủi ro và phương án xử lý, điều khoản bảo vệ trong hợp đồng mua bán (SPA), đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp và sẵn sàng triển khai kế hoạch hậu-thương vụ khả thi để giảm thiểu rủi ro và tạo ra giá trị.

Trước khi đóng thương vụ: Cần lập kế hoạch thế nào để tiếp nhận doanh nghiệp thành công trong Ngày đầu tiên?

 • KPMG giúp khách hàng xây dựng một kế hoạch triển khai hiệu quả, có thể cân đối khâu thực hiện với tiến độ thích hợp và sai sót ít nhất. Chúng tôi sẽ xác định toàn bộ yêu cầu cần thiết để giúp khách hàng chuẩn bị cho Ngày đầu tiên tiếp nhận doanh nghiệp.

100 ngày: Cần thực hiện kế hoạch nào để đạt được giá trị thương vụ?

 • KPMG giúp mang đến một cái nhìn rõ ràng về mô hình hoạt động tương lai và một lộ trình triển khai cụ thể, gồm việc xác định những vấn đề về văn hóa cũng như thiết kế mô hình kiểm soát lợi ích hiệu quả.

Tạo ra giá trị: Làm thế nào để tối đa hóa giá trị?

Với tầm nhìn chiến lược, KPMG vận dụng những thông lệ quốc tế phù hợp để xác định, tính toán và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như lợi ích tổng thể, bao gồm cả việc xác định những mảng có khả năng sinh lời hoặc mang lại giá trị nhưng chưa được tiếp cận.

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác