KPMG LINK 360 là một ứng dụng web có độ bảo mật cao nhằm giúp bạn quản lý hoạt động tuân thủ thuế trên toàn cầu. Nó có thể giúp bạn theo dõi quá trình trao đổi thông tin với đồng nghiệp hoặc bên cung cấp thứ ba tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Ứng dụng này có thể giải quyết ra các vấn đề phổ biến, bao gồm sự thiếu minh bạch, thiếu thông tin và thiếu khả năng báo cáo tình trạng tuân thủ cho phần còn lại của doanh nghiệp, để từ đó giúp bạn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giá trị khác.

  • Minh bạch - mang lại một cái nhìn toàn cầu và liên tục về tình trạng tuân thủ của bạn.
  • Quản lý rủi ro - cung cấp kiến thức giúp bạn xác định và lập kế hoạch quản lý rủi ro.
  • Kiểm soát dòng tiền - theo dõi và kiểm soát các khoản chi.
  • Hiệu quả - giảm thiểu các quy trình và thủ tục hành chính thủ công.
  • Tối đa hóa giá trị nhóm - mang tính chiến lược và tạo dựng một môi trường văn hóa chia sẻ thông tin chủ động.

Triết lý “one size fits all” không còn hiệu quả nữa, và đó là lý sao tại sao KPMG Global Compliance Management Services sẽ làm việc cùng bạn để có thể thấu hiểu các nhu cầu và từ đó đưa ra sự tư vấn phù hợp dựa trên nhưng quy trình và kiểm soát tiên tiến nhất.

Tìm hiều thêm về KPMG LINK 360:

Tài liệu giới thiệu - brochure (Tiếng Anh, PDF 304 KB)

What it can do (Tiếng Anh)

Case Studies (Tiếng Anh)

Các dịch vụ về Thuế

Dịch vụ khác