Chúng tôi xây dựng niềm tin thông qua sự phản hồi và góc nhìn chuyên sâu. Chúng tôi giúp doanh nghiệp của khách hàng duy trì sự bền vững. Chúng tôi cung cấp lời khuyên từ góc nhìn toàn diện và đa chiều về các vấn đề thuế của khách hàng.

 

Tại sao Tư vấn Thuế quốc tế quan trọng?

Ở mọi nơi mà tổ chức hoạt động, những thay đổi về luật và quy định thuế trong nước lẫn quốc tế đều ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm lợi nhuận lớn với ít rủi ro. Trong khi các cơ quan quản lý và chính quyền lại đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn tuân thủ ngày một cao hơn.

Chi phí thuế doanh nghiệp quốc tế phải chi trả có thể trở nên rất cao và đặt gánh nặng lên lợi nhuận và vốn của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang có nhiều điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là các cải cách thuế địa phương từ Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) được đề xuất bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tư vấn, lập kế hoạch thuế hiệu quả và phù hợp có thể giúp các tổ chức đa quốc gia thích nghi với mọi loại môi trường đang hoạt động, phản ứng nhanh với các thay đổi, giảm thiểu rủi ro và có được lợi thế cạnh tranh.

 

Tại sao nên chọn KPMG làm đơn vị tư vấn?

  • Chúng tôi sở hữu mạng lưới các chuyên gia về thuế quốc tế trên toàn thế giới với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế.
  • Chúng tôi hướng đến các chiến lược thuế mang tính chủ động và tập trung vào kết quả và tận tâm giúp các doanh nghiệp quản lý rủi ro về thuế, danh tiếng và tuân thủ.
  • Chúng tôi hiểu sự phức tạp của các hệ thống về thuế trên toàn thế giới và chúng tôi biết cách hành động để mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp.
  • Chúng tôi cung cấp một góc nhìn hoàn chỉnh và đa chiều với mọi vấn đề về thuế

KPMG có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Chúng tôi lắng nghe và hiểu mục tiêu của khách hàng. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và giúp khách hàng nắm bắt cơ hội cũng như tránh những rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi tư vấn về các vấn đề thuế xuyên biên giới, đảm bảo các vấn đề thuế doanh nghiệp toàn cầu của khách hàng được quản lý tốt, thúc đẩy cấu trúc thuế hiệu quả và bền vững.

Dịch vụ cơ bản của chúng tôi bao gồm:

  • Mua lại và/hoặc thoái vốn: xác định ý nghĩa về thuế của việc mua lại và/hoặc thoái vốn, và các khuyến nghị về các cơ hội hiệu quả về thuế
  • Hội nhập và tái cấu trúc sau mua lại: giúp hòa giải/hợp nhất các bộ phận thuế thuộc doanh nghiêp của khách hàng và các doanh nghiệp mua lại, và khám phá các lợi ích đi kèm
  • Giao dịch xuyên biên giới: tư vấn ý nghĩa thuế của các giao dịch/bàn giao xuyên biên giới, mô hình hóa các hiệu ứng về thuế đi kèm và khuyến nghị các cơ hội hiệu quả về thuế
  • Mô hình kinh doanh toàn cầu và/hoặc tái cơ cấu: tư vấn góc nhìn toàn diện về mô hình kinh doanh toàn cầu, giải quyết thuế doanh nghiệp, thuế gián thu và chuyển giá để các cân nhắc về thuế được quản lý một cách hiệu quả