Phương pháp luận kiểm toán của KPMG

Phương pháp luận kiểm toán của KPMG

Phương pháp luận kiểm toán của chúng tôi được thiết kế để tập trung vào việc kiểm tra các rủi ro có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.

Phương pháp luận kiểm toán của chúng tôi được thiết kế để...

Phương pháp luận này được thiết kế với tiêu chuẩn ưu việt hơn so với các chuẩn mực quốc gia và quốc tế và tất cả các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi thuộc các công ty thành viên trên khắp thế giới được hướng dẫn bởi cùng một cách tiếp cận về phương pháp luận, các quy trình và tài liệu. Tất cả các nhân viên kiểm toán thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo cập nhật kiến thức.

Trao đổi thông tin

Hoạt động trao đổi thông tin với chất lượng cao là một đặc điểm mang tính đặc thù của quy trình kiểm toán của KPMG. Phương pháp tiếp cận kiểm toán của chúng tôi được củng cố bởi cam kết không để xảy ra bất ngờ, bất kỳ vấn đề tiềm tàng nào cũng đều được tư vấn sớm. Lượng thời gian mà chúng tôi sử dụng tại thực địa và các cuộc trao đổi ý kiến thường xuyên giúp tạo ra mối quan hệ công việc chặt chẽ hơn và mang lại những phán đoán sát thực và phát hiện sớm các vấn đề mới phát sinh.

KPMG tin tưởng vào khả năng của các thành viên điều hành chủ chốt với kinh nghiệm sâu rộng và thẩm quyền đưa ra các quyết định kế toán có giá trị như những cam kết của công ty. Với các thành viên điều hành có quyền hạn như vậy, với văn hóa “làm việc cùng nhau” của công ty và việc thường xuyên tham khảo ý kiến của khách hàng, các giải pháp xử lý của chúng tôi đối với các vấn đề kế toán phát sinh trong quá trình kiểm toán rất nhanh chóng, có tính quyết định và nhất quán.

Công nghệ

Một thế mạnh nữa trong phương pháp tiếp cận kiểm toán của chúng tôi là việc sử dụng công nghệ để thực hiện và hợp lý hóa các thử nghiệm kiểm toán. KPMG đóng góp cho ngành kiểm toán một phương tiện kiểm toán dựa vào công nghệ hiện đại nhất thông qua ứng dụng eAuditIT. eAudIT cung cấp các luồng công việc (workflows) điện tử có thể tùy chỉnh hoàn toàn, qua đó tạo ra sự linh hoạt của thiết kế kiểm toán hàng đầu trong ngành cho các hợp đồng kiểm toán của công ty.  eAudIT mang lại sức mạnh trí tuệ tập thể của KPMG, kiến thức về ngành, và các kỹ năng chuyên môn cho khách hàng của công ty trong mỗi hợp đồng kiểm toán có sử dụng các công cụ kỹ thuật an toàn và tiên tiến.

Chất lượng, tính liêm chính và tính độc lập

KPMG có quy trình kiểm soát chất lượng riêng mà tất cả các công ty thành viên phải tuân thủ, cũng như chịu sự kiểm tra độc lập của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. Ngoài ra, tất cả các quan hệ của chúng tôi được đánh giá bởi một đơn vị Kiểm tra Dịch vụ Khách hàng độc lập, nơi chúng tôi thu thập các phản hồi trực tiếp từ khách hàng về chất lượng chung của các dịch vụ và quan hệ của KPMG.

Chúng tôi thực hiện những công đoạn nghiêm ngặt để bảo đảm các xung đột tiềm tàng đều được quản lý kỹ lưỡng và hiệu quả. Sentinel, chỉ có ở KPMG, là một hệ thống theo dõi độc lập tự động và tinh vi, giúp các nhóm dự án kiểm tra, chấp thuận và xác minh các quan hệ dịch vụ của KPMG với các đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới. Đây là hệ thống bắt buộc đối với các nhóm dịch vụ khách hàng và hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu