Tư vấn vận hành

Đội ngũ chuyển đổi hoạt động kinh doanh mang đến chuyên môn sâu về tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh - từ thu mua, sản xuất, cung ứng đến bán hàng và tiếp thị - để các tổ chức có thể phát triển các hoạt động năng suất và hiệu quả nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh chiến lược và mục tiêu tài chính.

Những khả năng này cho phép khách hàng sử dụng KPMG để hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp lớn và các chiến lược hoạt động kinh doanh hiệu quả. Khả năng chiến lược hoạt động của chúng tôi giúp khách hàng nhanh chóng phân tích các cơ hội để nâng cao lợi nhuận và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi thách thức hiện trạng bằng cách cung cấp cho khách hàng một góc nhìn khách quan trong cách định hình lại tổ chức, giảm chi phí đáng kể và cải thiện chất lượng doanh thu.

Ngoài ra, đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn trong các lĩnh vực chức năng sau: chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh, tìm nguồn cung ứng chiến lược và thu mua và tích hợp sau sáp nhập.

Đội ngũ Shared Services và tư vấn thuê ngoài cung cấp cho khách hàng kiến ​​thức, dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm để xác định chiến lược cho các phòng ban chức năng hỗ trợ kinh doanh toàn cầu của họ. Chúng tôi cung cấp hiểu biết sâu về cách tích hợp các shared services, thuê ngoài và cải thiện nội bộ vào chiến lược chuyển đổi rộng hơn của khách hàng. Chúng tôi cung cấp kiến ​​thức chức năng sâu trong lĩnh vực shared services và thuê ngoài cho tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, CNTT, thu mua và các quy trình kinh doanh quan trọng khác. Nói một cách khách quan, chúng tôi giúp các tổ chức chuyển đổi các mô hình cung cấp dịch vụ và đề xuất các vấn đề quản lý thay đổi, tập trung và tối ưu hóa các khả năng, các chức năng thuê ngoài và tạo ra các mô hình quản trị hiệu suất và quản trị bền vững.

Cuối cùng, đội ngũ của chúng tôi có thể trang bị cho học viên các kỹ năng để thực hiện cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất trong hoạt động kinh doanh.

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi:

  • Chiến lược tìm nguồn cung & Mua sắm
  • Chuỗi cung ứng và Vận hành
  • Chiến lược và chuyển đổi số
  • Đào tạo và cấp chứng chỉ LSS (Lean Six Sigma) EN | VN

Kết nối với chúng tôi

Các Dịch vụ Tư vấn hoạt động kinh doanh

Dịch vụ khác