Tư vấn vận hành

Tư vấn vận hành

Tạo chuỗi cung ứng và hoạt động vận hành hiệu quả cho phép giảm thiểu chi phí hoạt động, tối ưu hóa đầu tư vốn cố định và vốn lưu động

Giảm thiểu chi phí hoạt động, tối ưu hóa đầu tư vốn cố định và vốn lưu động

Tư vấn vận hành

Đội ngũ chuyển đổi hoạt động kinh doanh mang đến chuyên môn sâu về tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh - từ thu mua, sản xuất, cung ứng đến bán hàng và tiếp thị - để các tổ chức có thể phát triển các hoạt động năng suất và hiệu quả nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh chiến lược và mục tiêu tài chính.

Những khả năng này cho phép khách hàng sử dụng KPMG để hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp lớn và các chiến lược hoạt động kinh doanh hiệu quả. Khả năng chiến lược hoạt động của chúng tôi giúp khách hàng nhanh chóng phân tích các cơ hội để nâng cao lợi nhuận và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi thách thức hiện trạng bằng cách cung cấp cho khách hàng một góc nhìn khách quan trong cách định hình lại tổ chức, giảm chi phí đáng kể và cải thiện chất lượng doanh thu.

Ngoài ra, đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn trong các lĩnh vực chức năng sau: chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh, tìm nguồn cung ứng chiến lược và thu mua và tích hợp sau sáp nhập.

Đội ngũ Shared Services và tư vấn thuê ngoài cung cấp cho khách hàng kiến ​​thức, dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm để xác định chiến lược cho các phòng ban chức năng hỗ trợ kinh doanh toàn cầu của họ. Chúng tôi cung cấp hiểu biết sâu về cách tích hợp các shared services, thuê ngoài và cải thiện nội bộ vào chiến lược chuyển đổi rộng hơn của khách hàng. Chúng tôi cung cấp kiến ​​thức chức năng sâu trong lĩnh vực shared services và thuê ngoài cho tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, CNTT, thu mua và các quy trình kinh doanh quan trọng khác. Nói một cách khách quan, chúng tôi giúp các tổ chức chuyển đổi các mô hình cung cấp dịch vụ và đề xuất các vấn đề quản lý thay đổi, tập trung và tối ưu hóa các khả năng, các chức năng thuê ngoài và tạo ra các mô hình quản trị hiệu suất và quản trị bền vững.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu