Quản trị hoạt động tài chính

Quản trị hoạt động tài chính

Xây dựng các chương trình chuyển đổi tài chính bao gồm thay đổi tài chính quy mô lớn, con người, quy trình, báo cáo và công nghệ

Xây dựng các chương trình chuyển đổi tài chính, giảm rủi ro, nâng cao giá trị minh bạch


Chức năng tài chính cần phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, đồng thời cung cấp phân tích và hiểu biết sâu sắc về tài chính để hỗ trợ cho việc ra quyết định của công ty, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định như đã đưa ra.

Với mạng lưới chuyên gia toàn cầu, các đội ngũ Quản lý Tài chính của chúng tôi giúp các giám đốc tài chính và giám đốc tài chính cấp cao thực hiện chức năng tài chính của họ hiệu quả hơn và phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng quát để doanh nghiệp có thể nhận ra và duy trì giá trị trong dài hạn.

Chúng tôi đưa ra lời khuyên cho khách hàng về cách sử dụng thông tin và các phương pháp phân tích để truy cập đúng thông tin vào đúng thời điểm nhằm đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng khuyên khách hàng về cách sử dụng công nghệ và phương pháp cải tiến quy trình để chuyển đổi chức năng tài chính của họ, kết sổ nhanh hơn, xác định mô hình hoạt động tài chính và giúp hoạt động tài chính của công ty hiệu quả hơn.

 

Khám phá dịch vụ hỗ trợ tại KPMG

  • Yêu cầu các bên liên quan hiểu rõ; ưu tiên, lập kế hoạch và phân phối hiệu quả đến các mức dịch vụ đã thỏa thuận
  • Quyền sở hữu và quản lý dữ liệu được nhúng, đầu ra đáng tin cậy và công nghệ được tối ưu hóa
  • Tài chính có khả năng thu hút và giữ chân nhân tài
  • Báo cáo quản lý mang tính chiến lược, hướng tới tương lai và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • Tài chính hỗ trợ quyết định hiệu quả

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu