Doanh nghiệp Tư nhân

Lòng đam mê và sự nhiệt huyết là một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gia đình không ngừng phát triển và vươn cao. Và đó cũng là động lực để Bộ phận Doanh nghiệp Tư nhân của KPMG cùng đồng hành và giúp khách hàng doanh nghiệp tư nhân của chúng tôi đạt được thành công trong mỗi chặng đường phát triển. 

Các Ngành Kinh Tế Khác