close
Share with your friends

Ngành Sản xuất công nghiệp

Ngành Sản xuất công nghiệp

Với hiểu biết sâu sắc về các vấn đề đặc thù có ảnh hưởng đến khách hàng, bộ phận của chúng tôi có điều kiện tốt để cung cấp nhiều loại dịch vụ.

Với hiểu biết sâu sắc về các vấn đề đặc thù có ảnh hưởng đến khách hàng...

Với nền tảng kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia, chúng tôi giúp khách hàng đối mặt với các thách thức của môi trường luôn thay đổi ngày nay để sẵn sàng cho phát triển.

Vì mục tiêu hướng đến của khách hàng là đổi mới sáng tạo và chất lượng với giá cả ngày càng cạnh tranh, nên các công ty trong ngành Sản xuất công nghiệp phải tìm kiếm các giải pháp mới để quản lý rủi ro, cung cấp các sản phẩm nổi trội và giảm chi phí, thời gian cho thị trường. Trong khi các công ty trong ngành Sản xuất công nghiệp thường tìm kiếm cơ hội phát triển trong cả thị trường phát triển lẫn trị trường tăng trưởng cao, chúng tôi có thể giúp khách hàng điều chỉnh các mô hình kinh doanh để phát triển lớn mạnh trong khuôn khổ văn hóa và các môi trường hoạt động mới, và dẫn trước các đối thủ cạnh tranh.

Mạng Xã hội

gloved-hands-working-on-digital-instrument

Tương lai của ngành sản suất trang thiết bị y tế (Bản Tiếng Anh)

Các công ty sản xuất thiết bị y tế cần phải rà soát lại phương pháp tiếp cận truyền thống.

aeroplanes being manufactured

Triển vọng của ngành Hàng không vũ trụ và Quốc phòng năm 2014 (Bản Tiếng Anh)

Tài liệu sẽ phân tích xu hướng và các cơ hội tác động đến ngành.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu