Ngành Năng lượng

Bộ phận chuyên ngành Năng lượng của KPMG làm việc với các tổ chức lớn thuộc nhiều ngành liên quan đến năng lượng để ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đặc thù cho ngành Dầu khí, Điện và Tiện ích.

Các Ngành Kinh Tế Khác