close
Share with your friends

Ngành Năng lượng

Ngành Năng lượng

Bộ phận chuyên ngành của KPMG làm việc với các tổ chức lớn thuộc liên quan đến năng lượng để ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Bộ phận chuyên ngành của KPMG có thể ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Bộ phận chuyên ngành Năng lượng của KPMG làm việc với các tổ chức lớn thuộc nhiều ngành liên quan đến năng lượng để ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đặc thù cho ngành Dầu khí, Điện và Tiện ích.

Mạng Xã hội

Global Energy Conference

Hội nghị Năng lượng toàn cầu

Hội nghị Năng lượng Toàn cầu KPMG thường niên lần thứ 13 (GEC)

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu