close
Share with your friends

Dịch vụ Tài chính

Dịch vụ Tài chính

Do ngành tài chính tiếp tục phục hồi sau khủng hoảng và củng cố khả năng quản lý rủi ro, nên vấn đề ưu tiên sẽ là tuân thủ luật định và giảm chi phí.

Do ngành tài chính tiếp tục phục hồi sau khủng hoảng...

Do dịch vụ tài chính tiếp tục phục hồi sau khủng hoảng và giúp tăng cường khả năng quản lý rủi ro, nên các vấn đề ưu tiên vẫn tập trung vào tuân thủ luật định và giảm chi phí.

Các chuyên gia của KPMG là các tư vấn viên đáng tin cậy đối với các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, giúp họ tạo ra và bảo vệ giá trị bền vững.

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi có tới hơn 36.500 partners và nhân viên chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, quản lý đầu tư và bảo hiểm. Chúng tôi tận dụng nguồn tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm dồi dào của mạng lưới các công ty của chúng tôi trên toàn cầu để giúp khách hàng xác định và tự tin giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp nhất.

Mạng Xã hội

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu