Mục tiêu của báo cáo

KPMG đã thực hiện khảo sát ngành để phân tích các lợi ích hiện tại và tiềm năng mà ngành công nghiệp dược phẩm phát minh sẽ mang lại cho Việt Nam. Hoạt động phỏng vấn các cấp điều hành từ những công ty đầu ngành giúp KPMG hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chủ trương đầu tư và quyết định mở rộng hoạt động trong nước hiện tại và tương lai. Những yếu tố này, trong phần phân tích ví dụ điển hình, sẽ được đem ra so sánh với tình hình thực tế của quốc gia khác để xem xét các chính sách nổi bật có thể nghiên cứu thêm tại Việt Nam. 

Bài nghiên cứu này giúp cung cấp cơ sở cho ngành dược phẩm và các cơ quan chính phủ tham gia vào quá trình phân tích dữ liệu trong việc xây dựng chính sách hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng hơn. Tất cả thông tin được sử dụng cho nghiên cứu này đã được ẩn danh và dữ liệu cụ thể của từng công ty đã được trung bình hóa thành trung bình toàn ngành.

Cấu trúc báo cáo

Đầu tiên, báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng ngành khoa học đời sống & dược phẩm phát minh của Việt Nam và các cơ hội phát triển trong tương lai. Báo cáo sẽ chỉ ra các yếu tố đang hạn chế sự phát triển tối ưu của ngành. Ở phần ví dụ điển hình, cơ chế vận hành của những quốc gia có lộ trình phát triển kinh tế tương đương sẽ được phân tích kỹ để chỉ ra các bài học quan trọng về chính sách, quy định có thể tạo thành khuôn khổ cho các khuyến nghị chính sách Việt Nam trong tương lai. Những phân tích này sẽ được tổng hợp để ước tính các đóng góp giá trị kinh tế xã hội của ngành dược phẩm. Cuối cùng, báo cáo sẽ nêu lên những đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách và những phương án gợi ý nhằm tối đa hóa giá trị đóng góp kinh tế xã hội của ngành công nghiệp dược phẩm phát minh.

 

Kết nối cùng chúng tôi