Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu (Tiếng Anh)

Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu (Tiếng Anh)

Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình phát triển thuế gián thu trên toàn thế giới. Do sự thay đổi mức thuế và tính phức tạp của các luật định, việc theo dõi thường xuyên chủ đề này là mấu chốt để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện, báo cáo và quản lý hiệu quả.

1000

Nội dung liên quan

© 2022 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://home.kpmg/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu