Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Đồng hành cùng khách hàng, chúng tôi luôn hướng đến tìm những giải pháp cho vấn đề liên quan nghèo đói, môi trường bền vững, giáo dục và công bằng.

Cam kết với cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi của KPMG.

Tất cả các tổ chức đều có trách nhiệm với con người, với khách hàng và với xã hội. KPMG Việt Nam tin rằng, sự cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng cao uy tín, và tạo nên các mối liên kết quan trọng với cộng động nơi doanh nghiệp hoạt động.

Con người

Đối với nhiều sinh viên tốt nghiệp cũng như nhân viên đã có kinh nghiệm coi CSR là một ưu tiên, thì sự cam kết của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi có thể thu hút, phát triển và tập hợp được những con người tuyệt vời. Các dự án CSR giúp nhân viên chúng tôi học hỏi từ những trải nghiệm đầy thử thách; gặt hái được những quan điểm mới; nâng cao kỹ năng của họ và được làm việc cùng với rất nhiều đồng nghiệp, kể cả những đồng nghiệp cấp cao.

Khách hàng

Những khách hàng luôn chủ động tham gia các hoạt động CSR thường thích làm việc hơn với những tổ chức có cùng quan điểm. Cam kết luôn minh bạch và liêm chính của chúng tôi và mong muốn mạnh mẽ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực đối với thế giới phản ánh niềm tin và hành động của rất nhiều trong số những khách hàng của chúng tôi.

Cộng đồng

CSR luôn có một yếu tố quan trọng là “đạo đức”. Chúng tôi tin rằng với tư cách là một tổ chức cũng như là một cá nhân, việc hỗ trợ những cá nhân hay những nhóm người cần sự giúp đỡ là một điều hoàn toàn đúng đắn.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu