Tổng quan

KPMG Quốc tế là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế, Pháp lý và Tư vấn; hối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.

Khách hàng của các công ty thành viên bao gồm các tổ chức kinh tế, cơ quan chính phủ và khu vực công, và các tổ chức phi lợi nhuận. Họ tìm đến KPMG vì chất lượng dịch vụ nhất quán dựa trên năng lực cao cấp của các chuyên gia, những thấu hiểu về ngành và kiến thức vùng của chúng tôi.

Các công ty thành viên của KPMG có mặt tại 152 quốc gia, tổng hợp lại, với hơn 189,000 nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Duy trì và nâng cao chất lượng của lực lượng lao động chuyên nghiệp là mục tiêu chính của KPMG. Bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động, chúng tôi luôn mong muốn được bình chọn là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp.

Chúng tôi tiếp tục đóng góp vào tính hiệu quả hoạt động của các thị trường vốn quốc tế. Chúng tôi hỗ trợ cải cách nhằm tăng cường sự tín nhiệm và trách nhiệm xã hội của các thị trường này. Chúng tôi tin rằng những cải cách này phải được mở rộng đến các lĩnh vực chuyên môn khác.

Thành viên sáng lập KPMG

Có bốn thành viên chủ chốt trong sự hình thành của KPMG. Họ là những thành viên sáng lập tổ chức KPMG hiện nay.

  • Klynveld - Piet Klynveld đã thành lập công ty kiểm toán Klynveld Kraayenhof & Co. tại Amsterdam vào năm 1917.
  • Peat - William Barclay Peat đã thành lập công ty kiểm toán Peat & Co. tại London vào năm 1870.
  • Marwick - James Marwick đã thành lập công ty kiểm toán Marwick, Mitchell & Co. cùng với Roger Mitchell tại thành phố New York năm 1897.
  • Goerdeler - Tiến sỹ Reinhard Goerdeler là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội kế toán viên quốc tế và cũng là chủ tịch của KPMG trong nhiều năm. Ông cũng được coi là người đã đặt nền móng cho Klynveld Main Goerdeler.

Tổ chức

KPMG được tổ chức nhằm hỗ trợ tính nhất quán của chất lượng dịch vụ và tuân thủ các giá trị đã được thống nhất cho dù các công ty thành viên hoạt đồng bất cứ đâu trên thế giới.

Các dịch vụ khách hàng đều được cung cấp bởi các công ty thành viên của KPMG hoặc các tổ chức độc lập khác được các công ty thành viên này cấp phép sử dụng dưới tên KPMG. Mỗi một công ty KPMG thành viên là một pháp nhân độc lập và và được xác định là có tư cách pháp lý riêng biệt. KPMG Quốc tế không cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Các công ty thành viên của KPMG có mặt tại 155 quốc gia, tổng hợp lại, với hơn 174,000 nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các công ty thành viên của chúng tôi luôn cam kết với những giá trị chung của KPMG. Mỗi công ty phải tuân thủ những chuẩn mực chất lượng về cách thức quản lý, hoạt động và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Những công ty khác, được các công ty thành viên cấp phép sử dụng tên KPMG, cũng phải tuân thủ chặt chẽ những chuẩn mực này.

Mỗi công ty KPMG thành viên tự chịu trách nhiệm về việc quản lý và chất lượng dịch vụ cung cấp. Các Partner và chuyên gia của mỗi công ty thành viên phải luôn tuân thủ tính chính trực trong mọi hoạt động hàng ngày.

Trừ khi có quy định khác, những từ  'công ty thành viên' hoặc 'các công ty thành viên" được sử dụng trong website này sẽ dẫn chiếu bao gồm các công ty thành viên của KPMG Quốc tế, các công ty khác được cấp phép sử dụng tên KPMG, và trong một số trường hợp, sẽ là các công ty được họ kiểm soát.