close
Share with your friends

Tổng quan

Tổng quan

KPMG cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và pháp lý. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.

KPMG cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và pháp lý. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ.

KPMG Quốc tế là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế, Pháp lý và Tư vấn.

KPMG Việt Nam thành lập năm 1994.  Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tổ chức kinh tế, cơ quan chính phủ và khu vực công, và các tổ chức phi lợi nhuận. Họ tìm đến KPMG vì chất lượng dịch vụ nhất quán dựa trên năng lực cao cấp của các chuyên gia, những thấu hiểu về ngành và kiến thức vùng của chúng tôi.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu