Với đam mê và mục đích, kề vai sát cánh cùng quý công ty, chúng tôi vận dụng những phương pháp tiếp cận sáng tạo kết hợp với sự am hiểu chuyên môn sâu để mang lại kết quả thực chất.

Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

KPMG tại Việt Nam và Cambodia

warrick

Kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán theo quy định

Dịch vụ tư vấn kiểm toán

Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Dữ liệu kiểm toán & phân tích

Dịch vụ kiểm định thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động

Công nghệ

Rủi ro

Quản lý tài chính

Khách hàng

Hoạt động

Nhân lực và cơ hội

Tư vấn Giao dịch – Thuế & Pháp lý

Tư vấn giao dịch

Thẩm định

Mua bán và sáp nhập

Chiến lược

Định giá

Điều tra gian lận

 

Tư vấn Thuế

Dịch vụ giải quyết tranh chấp thuế

Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế quốc tế

Thuế mua bán và sát nhập

Dịch vụ nhân lực toàn cầu

Dịch vụ doanh nghiệp

 

Pháp lý

Tiếp cận thị trường & thành lập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập,

Lao động

Tái cơ cấu và giải thể

Giải quyết tranh chấp

Thương mại

Sở hữu trí tuệ