Văn hóa KPMG là cội nguồn cho những giá trị của chúng tôi. Tính trung thực và chính sách giao tiếp chân thật và cởi mở đã xây dựng nên niềm tin và sự hợp tác, trong khi sự linh hoạt và đa dạng đã tạo nên văn hóa làm việc nơi mọi người có thể tự do chia sẻ kiến thức và mang đến những giá trị tốt nhất từ bản thân. Đạo đức nghề nghiệp, sự trung thành và khả năng tiếp cận là những yếu tố được rất nhiều khách hàng đề cập khi được hỏi về lý do hợp tác với các công ty thành viên của KPMG.

Văn hóa của chúng tôi vượt xa những cách thức kinh doanh tốt. Chúng tôi được ghi nhận vì những nỗ lực giảm thiểu nạn nghèo đói, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ môi trường trên thế giới. Các công ty thành viên của KPMG luôn làm việc tận tụy với những doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác để giải quyết những vấn đề này, góp phần thay đổi tích cực sức khỏe, phúc lợi và thịnh vượng của con người.

Nhân viên của chúng tôi được hưởng lợi từ những suy nghĩ cấp tiến này. Một yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của KPMG để được ghi nhận là Nhà tuyển dụng được yêu thích, đó là việc tuyển dụng, duy trì và phát triền nhân tài.

Điều này cho phép nhân viên của chúng tôi phát triển mạnh mẽ cả về chuyên môn và cuộc sống cá nhân - để gây dựng một sự nghiệp đầy thử thách nhưng cũng tận hưởng được cuộc sống cá nhân của họ. Họ làm vậy vì biết rằng bản thân là một phần của một nền văn hóa tích cực và đầy trách nhiệm, nơi giúp họ tiến tới một công việc kinh doanh, môi trường xã hội và môi trường tự nhiên tốt hơn.