close
Share with your friends

Dịch vụ Pháp lý

Dịch vụ Pháp lý

Chuyên gia giàu kinh nghiệm trợ giảm thiểu rủi ro mất uy tín và tổn thất thương mại, và nâng cao giá trị thu được từ các hợp đồng hiện tại.

Chuyên gia giàu kinh nghiệm trợ giảm thiểu rủi ro mất uy tín.

Mạng lưới toàn cầu bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về dịch vụ Pháp lý của KPMG sử dụng các kiến thức về kế toán, khảo sát, thông tin, công nghệ, kinh tế học và các kỹ năng về ngành cùng với các phương pháp luận nhất quán trên toàn cầu để hỗ trợ giảm thiểu rủi ro mất uy tín và tổn thất thương mại, và nâng cao giá trị thu được từ các hợp đồng hiện tại.

Bản chất hoạt động kinh doanh luôn thay đổi đã tạo ra những cơ hội mới, nhưng cũng có các rủi ro mới và các thách thưc tiềm tàng, bao gồm:

 • sự gia tăng về độ tinh vi trong gian lận, tội phạm có tổ chức và khủng bố 
 • luật pháp và các quy định phức tạp hơn, một số luật và quy định có sự mở rộng về phạm vi địa lý áp dụng 
 • các thách thức về công nghệ ngày càng cao
 • các tranh chấp xuyên biên giới phức tạp 
 • các cạm bẫy phát sinh từ quá trình mở rộng vào các thị trường mới nổi 
 • sự phụ thuộc vào các đối tác kinh doanh không quen biết, các kênh cung cấp và phân phối phức tạp hơn 
 • tình trạng ăn cắp và lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ

Các tổ chức theo dõi hiệu quả và phản ứng nhanh nhạy với các tình huống gây thiệt hại tiềm tàng như các tình huống trên sẽ có khả năng tốt hơn để xử lý nhanh chóng và thành công các tình huống này, đồng thời giảm thiểu các tác động xấu về tài chính, uy tín và hoạt động.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi cung cấp các ý kiến tư vấn hữu hiệu và thực tế nhằm giúp các doanh nghiệp khách hàng xử lý các vấn đề sau:

 • điều tra các gian lận, hành vi sai trái và tham nhũng 
 • theo dõi các quỹ, tài sản, các công ty và cá nhân 
 • các tranh chấp thương mại 
 • tuân thủ pháp luật 
 • quản lý rủi ro về mua bán doanh nghiệp 
 • quyền sở hữu trí tuệ và quản trị hợp đồng 
 • ngăn chặn và phát hiện các gian lận và tội phạm tài chính

Chúng tôi cũng có thể triển khai các công cụ công nghệ để hỗ trợ các khách hàng xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu và tài liệu lớn, để quản lý và công bố các tài liệu quan trọng hoặc phát hiện các gian lận, các yếu kếm và cơ hội kinh doanh từ các dữ liệu của doanh nghiệp.

Mạng lưới toàn cầu

Mạng lưới các chuyên gia pháp lý của chúng tôi áp dụng một phương pháp tiếp cận toàn cầu nhất quán, kết hợp với điều chỉnh cho phù hợp với thực tế địa phương, đối với các dự án xuyên biên giới nhạy cảm và phức tạp.

Dịch vụ tư vấn Pháp lý của KPMG là một dịch vụ tư vấn tin cậy đối với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Đội ngũ của chúng tôi có mặt ở các thị trường phát triển lớn cũng như các nền kinh tế mới nổi quan trọng tại Trung và Đông Âu, Nga, Nam Mỹ, Châu Chi, Trung Đông và Châu Á.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu