close
Share with your friends

Dịch vụ Đảm bảo Hoạt động Kinh doanh Liên tục

Dịch vụ Đảm bảo Hoạt động Kinh doanh Liên tục

KPMG có thể hỗ trợ các tổ chức phát triển một phương pháp tiếp cận toàn doanh nghiệp để quản lý hoạt động kinh doanh liên tục

KPMG có thể hỗ trợ các tổ chức phát triển một phương pháp tiếp cận toàn doanh nghiệp.

Sự phát triển rộng rãi của công nghệ, các quy trình phát triển nhanh chóng và các hoạt động kinh doanh mạo hiểm mới hình thành có thể dẫn đến các rủi ro trục trặc và có thể ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Để duy trì khả năng cạnh tranh, các tổ chức không thể chấp nhận được thời gian gián đoạn kéo dài, thời gian phản ứng chậm, chi phí
nâng cấp hệ thống cao hoặc các quy trình thiếu linh hoạt.

Hơn nữa, áp lực cạnh tranh và nhu cầu của thị trường, cùng với việc ngày càng phụ thuộc vào công nghệ đối với các quy trình kinh doanh cốt lõi, đang xác định lại nhu cầu cho công tác hoạt định liên tục hiệu quả, trên cơ sở kiểm soát rủi ro.

KPMG có thể hỗ trợ các tổ chức phát triển một phương pháp tiếp cận toàn doanh nghiệp để quản lý hoạt động kinh doanh liên tục. Các chuyên gia quản lý rủi ro của chúng tôi đã phát triển một phương pháp tiếp cận chủ động, trên cơ sở kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro trục trặc và hỗ trợ hoạt động kiểm soát thay đổi và tính liên tục.

Các chuyên gia Tư vấn lành nghề của chúng tôi sẽ giúp khách hàng duy trì được tầm kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của họ, đồng thời giảm thiểu các rủi ro về hệ thống. Các chuyên gia của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm để hỗ trợ các tổ chức duy trì sự an toàn, tin cậy và khả năng sẵn sàng của các hệ thống công nghệ quan trọng, đồng thời vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát hợp lý và phát triển doanh nghiệp.

Cách thức hỗ trợ khách hàng
 
Dịch vụ Chiến lược CNTT và Hiệu quả Hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  • Hoạch định Kinh doanh Liên tục 
  • Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục 
  • Hoạch định Phục hồi sau Thảm họa 
  • Hỗ trợ Kiểm tra và Đào tạo 
  • Cập nhật Kế hoạch Kinh doanh Liên tục và Phục hồi sau Thảm họa

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu