close
Share with your friends

Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin (CNTT)

Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin (CNTT)

Đội ngũ tư vấn CNTT của KPMG kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh

Đội ngũ tư vấn CNTT của KPMG kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với ...

Đội ngũ tư vấn CNTT của KPMG kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu với kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, tài chính và kế toán.

Ngoài ra, chúng tôi có các thuộc tính nghề nghiệp mà khách hàng đòi hỏi ở một chuyên viên tư vấn CNTT:

  • Tính khách quan và độc lập
  • Khả năng tiếp cận toàn cầu, am hiểu về địa phương
  • Phương pháp tiếp cận cân bằng đối với tăng trưởng và rủi ro
  • Kiến thức chuyên sâu về tài chính, pháp luật, kiểm soát CNTT và về ngành kinh doanh

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi giúp các tổ chức thấy được cách điều chỉnh năng lực CNTT của họ phù hợp với các chiến lược và mục tiêu hoạt động. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức nâng cao lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư vào CNTT và quản lý hiệu quả các rủi ro về CNTT.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu