close
Share with your friends

Quản lý Tài chính

Quản lý Tài chính

Dịch vụ Quản lý Tài chính bao gồm chuyển đổi hệ thống tài chính, tối ưu hóa hệ thống kiểm soát, tuân thủ quy định

Dịch vụ Quản lý Tài chính bao gồm chuyển đổi hệ thống tài chính, tối ưu hóa,..

Các nhóm chuyên gia về Quản lý Tài chính cung cấp các dịch vụ Quản lý Tài chính bao gồm chuyển đổi hệ thống tài chính, tối ưu hóa hệ thống kiểm soát, tuân thủ quy định, chính sách và thủ tục, các dịch vụ chia sẻ, hỗ trợ nội bộ, hỗ trợ hệ thống tài khoản và nhiều dịch vụ khác. Với mạng lưới các chuyên gia trên toàn cầu, bộ phận Quản lý Tài chính có thể cung cấp những chuyên gia phù hợp, có kỹ năng phù hợp tại địa điểm thích hợp và thời gian thích hợp.

Cách thức hỗ trợ khách hàng:

Các nhóm chuyên gia về Quản lý Tài chính có thể giúp khách hàng của các công ty chúng tôi điều chỉnh tổ chức hoạt động tài chính của họ cho phù hợp với chiến lược và nhu cầu của các hoạt động kinh doanh của họ nhằm hiện thực hóa và duy trì giá trị trong dài hạn. Khả năng chuyên sâu của KPMG về các yếu tố cốt lõi chi phối sự thay đổi - quy trình, tổ chức, công nghệ thông tin và rủi ro và kiểm soát - có thể hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi năng lực tài chính để chi phối giá trị kinh doanh xuyên suốt toàn doanh nghiệp đồng thời đảm bảo tình toàn vẹn của các quy trình và thông tin cung cấp cho các bên cơ lợi ích liên quan chính.

Các nhóm chuyên gia về Quản lý Tài chính cung cấp dịch vụ cho khách hàng của các công ty chúng tôi trong hệ thống; đó là các doanh nghiệp hàng đầu thuộc tất cả các ngành nghề kinh doanh. Các chuyên gia của chúng tôi mang đến những kinh nghiệm sâu rộng và làm việc trên cơ sở phối hợp với khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng trong các công việc sau:

Lập ngân sách & Dự báo

Chúng tôi đem lại cho khách hàng cơ hội điều chỉnh quy trình lập ngân sách và dự báo, mang lại một lợi thế cạnh tranh cho khách hàng với việc giúp họ chú trọng vào các cấu phần cụ thể của cơ cấu chi phí. KPMG có thể hỗ trợ khách hàng điều chỉnh bộ phận lập ngân sách và dự báo cho phù hợp với các mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách:

  • Xác định và đánh giá các rủi ro của quy trình và những khiếm khuyết của công tác lập ngân sách và dự báo; 
  • Đưa ra khuyến nghị về tái thiết kế quy trình, tối ưu hóa hệ thống, điều chỉnh tổ chức, và tăng cường áp dụng công nghệ; 
  • và hỗ trợ xây dựng một phương pháp tiếp cận trong hoạt động theo dõi liên tục.

Khóa sổ và Báo cáo

Chúng tôi có thể hỗ trợ các tổ chức xác định các khiếm khuyết và rủi ro trong quy trình khóa sổ cuối tháng và xây dựng lại một lịch khóa sổ cuối tháng hoàn hảo bao gồm các công việc được lên kế hoạch căn cứ trên thứ tự ưu tiên cần thiết để đảm bảo cho công tác báo cáo kịp thời và hiệu quả.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

Liên hệ