close
Share with your friends

Tư vấn Quản lý

Tư vấn Quản lý

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao...

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.

Các nhà lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo chính phủ thường chú trọng vào các yếu tố chi phối giá trị như:

  • thu thập thông tin chính xác để làm chủ và thấu hiểu hoạt động kinh doanh
  • điều khiển tính phức hợp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết
  • chú trọng hiệu quả hoạt động bền vững
  • Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họ để cải thiện hiệu quả hoạt động

Chúng tôi kết hợp năng lực kỹ thuật cao với kinh nghiệm thích hợp về các ngành nghề kinh doanh để đưa ra ý kiến tư vấn sát với thực tiễn. Khách hàng cũng có thể tận dụng được các nguồn lực lớn trên toàn cầu của KPMG.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ Hiệu quả hoạt động và Công nghệ của chúng tôi, xin vui lòng truy cập:

  • Dịch vụ Hiệu quả Hoạt động Kinh doanh
  • Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu