close
Share with your friends

Tư vấn

Tư vấn

Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của KPMG sẽ giúp các tổ chức có thể tiếp cận được nguồn ý kiến tư vấn đáng tin cậy

Bộ phận Tư vấn của KPMG sẽ giúp các tổ chức có thể tiếp cận được nguồn ý kiến đáng tin cậy

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, tính phức hợp (complexity) là một yếu tố bất biến. Đây là một đặc điểm cố hữu tồn tại trong các thay đổi mang tính tiến hóa về chính sách công và các quy định, trong quá trình "ảo hóa" liên tiếp các quy trình kinh doanh, và thậm chí trong cả các cơ hội tiềm tàng mà các giao dịch kinh doanh lớn có thể tạo ra. 

Việc giải quyết triệt để tính phức hợp loại này—cũng như việc tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp—đòi hỏi phải có sự rõ ràng. Đó chính là lý do tại sao nhiều tổ chức muốn được KPMG Việt Nam tư vấn.

Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của KPMG sẽ giúp các tổ chức này có thể tiếp cận được nguồn ý kiến tư vấn đáng tin cậy cũng như kinh nghiệp chuyên sâu của trên 30.000 chuyên gia tư vấn làm việc tại khắp các công ty thành viên thuộc mạng lưới toàn cầu của KPMG Quốc tế.

Họ biết rằng kiến thức sâu rộng và sự hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về các động lực của thị trường và giải quyết các nguyên nhân sâu xa của các thách thức phức tạp ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ. Và điều quan trọng hơn là họ có thể đặt niềm tin vào chúng tôi, rằng hoạt động tư vấn không ngừng nghỉ của chúng tôi sẽ giúp họ hoàn thành được mục tiêu của mình.

Do đó, chúng tôi giúp khách hàng tận dụng sự thay đổi—thay vì chỉ tìm cách phản ứng lại nó—và tạo cho họ khả năng biến các nguồn lực rời rạc thành giá trị bền vững và có thể đo lường được. 

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn Quản lý

  • Dịch vụ Hiệu quả hoạt động kinh doanh
  • Tư vấn CNTT

Tư vấn Rủi ro

  • Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Rủi ro và Tuân thủ
  • Quản lý Rủi ro Tài chính
  • Dịch vụ Pháp lý

Tư vấn Tài chính và Mua bán Doanh nghiệp

  • Mua Doanh nghiệp
  • Bán Doanh nghiệp
  • Tìm kiếm đối tác
  • Nguồn vốn
  • Tái cấu trúc 

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu