close
Share with your friends

Dịch vụ Quản lý tuân thủ Quốc tế

Dịch vụ Quản lý tuân thủ Quốc tế

KPMG kết hợp tư duy toàn cầu, vượt xa biên giới và kinh nghiệm địa phương để đáp ứng nhu cầu tuân thủ của khách hàng, bất cứ khi nào bạn cần.

KPMG kết hợp tư duy toàn cầu, vượt xa biên giới và kinh nghiệm địa phương.

Quản lý Tuân thủ trong một thế giới đa chiều rất là thách thức!

Những thay đổi kinh tế nhanh chóng chưa từng có tiền lệ trong ngày hôm nay và sự tập trung vào các luật định đang buộc các tập đoàn phải suy nghĩ lại cách kinh doanh của mình. Đối mặt với sự hạn chế tài nguyên, các bộ phận tài chính và thuế nên tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị lớn hơn, như hoạch định chiến lược về thuế, quản lý rủi ro và tìm cách phối hợp các chức năng thuế tốt hơn với phần còn lại của doanh nghiệp mang lại nhiều giá trị cộng thêm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong số đó lại chưa dành nguồn lực tương xứng cho hoạt động tuân thủ. Để quản lý/sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, các doanh nghiệp cần có một cách nhìn sâu hơn về cách họ quản lý việc tuân thủ các nghĩa vụ trên phạm vi toàn thế giới hoặc khu vực để đảm bảo việc tập trung nguồn lực vào những khía cạnh nhiều giá trị hơn của doanh nghiệp.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu