Trương Hạnh Linh | KPMG | VN
close
Share with your friends

Trương Hạnh Linh

Giám đốc khối Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp

KPMG in Vietnam

Trương Hạnh Linh

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi