Richard Stapley-Oh

Luật sư trưởng, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Được chứng nhận tại Western Australia, ông Richard đã sống và hành nghề luật sư ở Đông Nam Á từ năm 2007. Trước đó, ông làm việc tại một công ty luật hàng đầu của Úc (hiện nay là toàn cầu) ở Perth, Úc. Đảm nhận vị trí Luật sư trưởng Công ty Luật KPMG tại Việt Nam và Campuchia có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Richard chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của Công ty Luật KPMG, một trong những tổ chức hành nghề luật sư hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Richard đã làm việc với các công ty luật hành nghề tư nhân hàng đầu trên toàn cầu, và có kinh nghiệm phong phú trong việc tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp và thương mại cũng như các thương vụ Mua bán & Sáp nhập xuyên quốc gia, với nhiều kinh nghiệm đại diện cho cả người bán và người mua trong các giao dịch tại Việt Nam, Singapore, Indonesia, Úc, Hong Kong và Philippines, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực bất động sản, sản xuất và khai thác. Ông Richard cũng đã đại diện cho khách hàng trong các giao dịch tài chính hữu hạn và không truy đòi cũng như các giao dịch tài chính doanh nghiệp nói chung, tố tụng thương mại, trọng tài quốc tế và tình trạng mất khả năng thanh toán.

Tận tâm trong từng chi tiết, kết hợp với đầu óc thương mại và chú trọng kết quả, ông Richard luôn hướng đến vượt qua kỳ vọng của khách hàng trong khi vẫn duy trì phương thức chuyên nghiệp nhưng dễ dàng, thân thiện.

Lĩnh vực tư vấn:

  • Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Luật lao động
  • Bất động sản
  • Tài chính và ngân hàng
  • Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
  • Cử nhân Luật, Đại học Notre Dame Australia, Úc

  • Cử nhân, Đại học Western Australia, Úc

  • Luật sư tố tụng và luật sư tư vấn, Tòa án tối cao Western Australia