Phan Tấn Quốc

Phó Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Công nghệ Thông tin, Đổi mới sáng tạo số

KPMG Việt Nam

Bên cạnh 19 năm làm việc trong quản lý đổi mới sáng tạo số, ông Quốc phối hợp cùng các đội Chiến lược Kinh doanh, Trải nghiệm Khách hàng, Quản lý Tài chính và Tư vấn Công nghệ thông tin để đem đến cho khách hàng giải pháp mô hình kinh doanh đổi mới, sản phẩm và dịch vụ đổi mới, chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Bất động sản, Sản xuất, Dịch vụ, Chuỗi cung ứng, Dầu khí, Y tế, Bảo hiểm, Công nghệ, Chính phủ, v/v. 

Ông Quốc hiện là Trưởng bộ phận tư vấn Đổi mới sáng tạo tại KPMG. Ông là lãnh đạo về đổi mới sáng tạo trong nội bộ và phụ trách cung cấp dịch vụ đổi mới sáng tạo cho khách hàng. Ông quản lý bộ phận tư vấn đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và liên minh tư vấn công nghệ giữa KPMG và TMA. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: www.innovation.com.vn.

Ông là chuyên gia về các phương pháp đổi mới sáng tạo khác nhau: Tư duy Thiết kế, Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng, Thiết kế Sản phẩm và Dịch vụ, Tư duy Phát minh Hệ thống và các phương pháp khác. Cùng với đó, ông phối hợp với các chuyên gia và nhà cung cấp công nghệ để triển khai các hội thảo chuyên sâu về tư duy đổi mới sáng tạo.

Ông Quốc là thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Toàn cầu KPMG hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam phát triển giải pháp đổi mới. Ông cũng tham gia vào nhiều dự án tại nhiều nơi, nhiều dòng công việc khác nhau về chiến lược đổi mới sáng tạo và quản lý sáng tạo các năm gần đây.

Năm 2020, ông trở thành Thành viên Ban cố vấn của Viện Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

Trước khi gia nhập KPMG Việt Nam & Cam-pu-chia, ông Quốc từng làm việc cho Dự án “Digital Village” trong vòng 2 năm cho KPMG Singapore. Trong quãng thời gian này, ông hỗ trợ khách hàng trong hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong dịch vụ và giải pháp công nghệ.

  • Bằng Đại học Khoa học máy tính – Đại học Greenwich

  • Bằng Sau đại học về Đổi mới sáng tạo và Tư duy thiết kế

  • Chứng nhận về Chiến lược Đổi mới sáng tạo – Đại học Dartmouth

  • Chứng chỉ Tư duy Phát minh Hệ thống

  • Chứng chỉ Tự động hóa Quy trình Rô bốt – Tổ chức UIPath

  • Chứng chỉ Kiến trúc Giải pháp Nâng cao – Tổ chức UIPath