Lâm Thị Ngọc Hảo | KPMG | VN
close
Share with your friends

Lâm Thị Ngọc Hảo

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Doanh nghiệp Tư nhân

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext.8375) | Email: hnlam@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi