close
Share with your friends

Lâm Thị Ngọc Hảo

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận tư vấn Chuyển đổi mô hình kinh doanh

KPMG in Vietnam

vn-lam-hao
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu