Nhan Huynh

Huỳnh Nhân

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ chuyển giá

KPMG in Vietnam

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế, Nhân hiện đang phụ trách bộ phận dịch vụ chuyển giá tại KPMG Việt Nam.

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm