Hồ Thị Bích Hạnh | KPMG | VN
close
Share with your friends

Hồ Thị Bích Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế và pháp lý

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext.8232) E-mail: hbho@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi