Franz Degenhardt

Giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Định giá

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext. 8713)