close
Share with your friends

Chang Hung Chun

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận khách hàng Tiếng Hoa

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext.8351) | Email: chchun@kpmg.com.vn

vn-hung-chun-chang
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu