Bernard Wang

Phó Tổng Giám Đốc, Bộ phận Kiểm toán

KPMG in Vietnam

Phó Tổng Giám Đốc, Bộ phận Kiểm toán