Cập nhật thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 5 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 5

Cập nhật thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 5

Cập nhật mới nhất về TNDN; TNCN và chính sách lao động; thuế GTGT và hóa đơn; NTNN và quản lý thuế Việt Nam tháng 7/2017.

1000

Nội dung liên quan

two-men-discussing

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

(i). Không được sử dụng vốn vay nước ngoài để thực hiện phát triển nhà ở thương mại

Theo công văn số 156/BXD-QLN ngày 15/6/2017 của Bộ Xây Dựng trả lời Ngân hàng Nhà nước, có thể hiểu nguồn vốn vay phát triển nhà thương mại từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính không hoạt động tại Việt Nam không được coi là nguồn vốn hợp pháp theo quy định hiện hành. Do đó, chi phí lãi vay của doanh nghiệp trong trường hợp này có thể bị coi là chi phí không hợp lệ cho mục đích tính thuế TNDN.

2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và chính sách lao động (i). Khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi quy đổi ra thu nhập trước thuế trong giai đoạn trước ngày 1/7/2013

Theo Công văn số 2943/TCT-TNCN ngày 4/7/2017, việc quy đổi thu nhập chịu thuế trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập không bao gồm thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc sẽ được thực hiện như sau:

  • Giai đoạn trước ngày 01/7/2013: khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế;
  • Giai đoạn sau ngày 01/7/2013: khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Đây là quan điểm chính thức của Tổng cục thuế sau thời gian dài cân nhắc và xin ý kiến Bộ tài chính. Doanh nghiệp nên rà soát và cân nhắc điều chỉnh kê khai nộp thuế trước khi cơ quan thuế vào kiểm tra, tránh rủi ro bị phạt 20% trên số thuế nộp thiếu.

(ii). Khấu trừ 10% thuế TNCN khi thuê dịch vụ của cá nhân không kinh doanh

Theo Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017, trường hợp doanh nghiệp thuê dịch vụ từ cá nhân không kinh doanh, thu nhập cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế như tiền lương, tiền công, với mức khấu trừ 10%. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân trong trường hợp này.

(iii). Khuyến mại bằng hiện vật không chịu thuế TNCN

Theo Công văn số 2548/TCT-TNCN ngày 25/6/2017, trường hợp doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà cho tất cả các đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà và quà tặng không phải là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt động tặng quà khuyến mại không thuộc diện chịu thuế TNCN.

(iv). Chuyên gia nhà thầu nước ngoài được ủy quyền kê khai thuế TNCN tại Việt Nam

Theo Công văn số 2700/TCT-TNCN ngày 21/6/2017, cá nhân là chuyên gia được nhà thầu nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc có thể ủy quyền cho doanh nghiệp Việt Nam kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

3. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn
(i). Hóa đơn vận chuyển phát hành sau ngày hàng hóa thông quan vẫn được xem xét là hóa đơn hợp lệ

Theo Công văn số 3029/TCT-CS ngày 10/7/2017, trường hợp doanh nghiệp A thuê dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp B mà doanh nghiệp B phát hành hóa đơn dịch vụ vận chuyển sau ngày hàng hóa của doanh nghiệp A có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, nếu việc mua bán hàng hóa, dịch vụ là có thật, doanh nghiệp B đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp A đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thì thuế GTGT của dịch vụ vận chuyển nêu trên sẽ được hoàn theo quy định hiện hành.

4. Thuế NhàThầu Nước Ngoài (“NTNN”)
(i) Tỷ giá quy đổi doanh thu tính thuế NTNN

Theo Công văn số 2935/TCT-CS ngày 3/7/2017, tỷ giá tính thuế NTNN từ ngày 1/1/2015 (tức là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 26/2015/TT-BTC) sẽ được xác định như sau:

  • Nếu nhà thầu có tài khoản mở tại ngân hàng thương mại (“NHTM”) tại Việt Nam: áp dụng tỷ giá mua vào của NHTM nơi nhà thầu mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán;
  • Nếu nhà thầu không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: áp dụng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến trước ngày 4/1/2016), hoặc tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch mua bán.

5. Quản lý thuế
(i). Tăng cường quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử (“TMĐT”)

Ngày 16/6/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2623/TCT-CS gửi các cơ quan thuế địa phương về việc tăng cường quản lý thuế với hoạt động TMĐT qua hình thức mua bán hàng hóa, dịch vụ qua các website và mạng xã hội. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

  • Cơ quan thuế phổ biến chính sách thuế, rà soát, đôn đốc người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT phải kê khai và nộp thuế theo quy định;
  • Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp có hoạt động TMĐT nhằm đưa công tác quản lý thuế với hoạt động TMĐT vào nề nếp;
  • Chủ động báo cáo, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với các tổ chức, cá nhân có hoạt độngTMĐT qua mạng internet trên địa bàn.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới:

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi